Regulamin
klub mazurski
14
sty
22'
13
sty
22'
Goście:
2
rezerwuj pobyt

Regulamin ośrodka wypoczynkowego Klub Mazurski w Wejsunach

Przebywanie na terenie ośrodka jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Klub Mazurski prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych i rekreacyjnych.

 2. Goście ośrodka zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do próśb właścicieli obiektu.

 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

 4. Recepcja jest czynna w godzinach 9.00 – 20.00.

 5. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 23.00 – 7.00.

 6. Należność za pobyt, parking, opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu.

 7. W celu uzyskania faktury VAT za pobyt uprasza się o zgłoszenie tego faktu podczas wpłaty zadatku oraz meldunku.

 8. Zadatek uiszczony podczas rezerwacji nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji.

 9. W przypadku skrócenia długości pobytu zadeklarowanej podczas rezerwacji, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

 10. Ośrodek oferuje wiele usług dodatkowych, płatnych i bezpłatnych, lista usług z cennikiem dostępna jest w recepcji.

 11. Parking na terenie Ośrodka jest niestrzeżony, monitorowany. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.

 12. Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata w wysokości 50zł

 13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu technicznego pokoju / domku Gość proszony jest o niezwłoczne przekazanie uwag.

 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Ośrodka powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju / domku, po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną Oni obciążeni kosztami naprawy.

 15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach / domkach oraz na terenie Ośrodka przedmioty. Prosimy o zachowanie staranności związanej z zamykaniem drzwi i okien (w szczególności dachowych) w momencie opuszczania pokoju /domku.

 16. Poza jadalnią, pokojami, domkami, chatą grillową obowiązuje zakaz używania butelek oraz naczyń szklanych. Dotyczy to przede wszystkim okolic basenu, placu zabaw, kortu tenisowego i okolic jeziora.

 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w Obiekcie zabrania się: używania grzejników, płytek gazowych, elektrycznych, itp. nie stanowiących wyposażenia pokoju / domku oraz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokojach / domkach.

 18. Zmiana układu mebli w pokojach / domkach jest możliwa tylko i wyłącznie po konsultacji z właścicielem.

 19. Za dzieci oraz młodzież do lat 18 pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. Z atrakcji na terenie ośrodka dzieci i młodzież mogą korzystać jedynie pod nadzorem dorosłych.

 20. Bezpłatne sprzątanie pokoju / domku wraz z wymianą pościeli odbywa się co 7 dobę pobytu. Na życzenie Gościa istnieje możliwość dodatkowego, płatnego sprzątania.

 21. Uprasza się o segregację śmieci, w wyznaczonym miejscu znajdują się pojemniki.

 22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedogodności powstałych z przyczyn niezależnych od właścicieli, np. przerw w dostawie prądu, wody, awarii na terenie ośrodka lub sytuacji związanych w pogodą.

 23. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wykwaterowania Osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny i nieprzyzwoity.

 24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotów poniesionych kosztów pobytu.